Uitgifte gronden


De provincie geeft gronden uit en verkoopt gronden. Deze uitgiften en verkopen worden gepubliceerd op deze webpagina. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbare uitgiftes/ verkopen en het voornemen tot uitgiftes/ verkopen aan één partij vanwege het realiseren van beleidsdoelstellingen of vanwege feitelijke omstandigheden. Wilt u meer meer informatie ontvangen over een uitgifte of verkoop, dan kunt u een e-mail sturen aan post@drente.nl onder vermelding van het onderwerp.