Hoe werkt het Impulsteam?


Het Impulsteam werkt vraaggericht op aangeven van gemeenten en initiatiefnemers. Met het oog op de realisatie en aanpak van 10.000 woningen in Drenthe maken we hierin keuzes en stellen we prioriteiten. Een goede basis - een goed beeld van de situatie in elke gemeente - is daarbij belangrijk, ook voor het kunnen inzetten van extra maatregelen zoals subsidies, leningen en regelingen van het Rijk.

Onderdeel van deze goede basis is een actuele projectenlijst als kennisbasis voor onze contacten lokaal, met gemeenten, ontwikkelaars en het Rijk.

Voor alle woonprojecten is en blijven de gemeenten ons eerste aanspreekpunt. Als overheid treden we hierin samen op.

Om concrete afwegingen te kunnen maken voor particuliere initiatiefnemers ontwikkelen we een afwegingskader wooninitiatieven voor bewoners en gemeenten. We maken de verschillende stappen die nodig zijn inzichtelijk en geven aan wat er wel en niet mogelijk is op grond van onze provinciale omgevingsverordening.

De inzet van het Impulsteam is (per gemeente) maatwerk.