Wat is het Impulsteam?


Het Impulsteam Wonen bestaat uit diverse experts die samen de opdracht hebben om namens de provincie Drenthe meer, andere en betere woningen in Drenthe te realiseren. Dit doet het team door gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners te ondersteunen in de ontwikkeling van hun plannen. Het Impulsteam Wonen is actief op de volgende onderdelen:

  1. Ondersteuning van kleinschalige wooninitiatieven voor initiatiefnemers en gemeenten.
  2. Ondersteuning van gebiedsontwikkeling. Dit is de realisatie van grotere woonplannen en woonwijken waarbij meerdere partijen betrokken zijn.
  3. Versterking van de Drentse lobby richting Rijk en Europa zodat de Drentse belangen verenigd worden en bijgedragen wordt aan het oplossen van het gat tussen vraag en aanbod in Nederland.

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling werken we stap voor stap vanuit
(beleids-)kaders toe naar concrete uitvoeringsplannen. Vanuit
gesprekken en de analyse blijkt waar extra hulp of ondersteuning
nodig is. Met name bij het ‘Programma van eisen’ en
het ontwikkelen van een strategie kan het Impulsteam Wonen
van grote meerwaarde zijn. Bekijk de processtappen in onderstaande afbeelding.

Wooninitiatieven

Het Impulsteam ondersteunt ook bij wooninitiatieven van inwoners, collectieven, ontwikkelaars en particulieren op kleinere
schaal. Wij adviseren onder andere over de verschillende
mogelijkheden als het gaat om gronduitgifte, over de haalbaarheid
van een initiatief en over juridische, financiële en procesmatige
aandachtspunten. Daarnaast verbinden we partijen die
het project verder kunnen helpen aan het project en – in het
geval van particulieren – is er de mogelijkheid subsidie aan te
vragen om professionele procesbegeleiding in te huren.

Lobby

Het Impulsteam Wonen zet zich in voor het Drents belang
door een gezamenlijke lobby richting Den Haag en zo mogelijk
Europa op te zetten, met name gericht op herstructurering van
de bestaande woningvoorraad. Wij willen dat onze partners
zich herkennen in het Drentse verhaal dat we hiervoor samen
opstellen. Hierin blijven de kansen en kracht van Drenthe
altijd voorop staan.


Wie zitten er in het Impulsteam?

Het Impulsteam bestaat uit experts die veel ervaring hebben op het gebied van woningbouw. Het gaat hierbij om gebiedsontwikkelaars, vastgoedadviseurs, rekenmeesters, planologen en procesbegeleiders. Naast de vaste krachten kan aanvullende expertise in overleg ingevlogen worden en kunnen alle teamleden een beroep doen op hun uitgebreide netwerk.