Subsidie Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten


De subsidie is bestemd voor het versnellen van de voorfase van woningbouwprojecten door het inzetten van extra personele capaciteit.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door Drentse gemeenten.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn gericht op ondersteuning van de voorfase van woningbouwprojecten in de provincie Drenthe. De activiteiten hebben uitsluitend betrekking op:

  1. de initiatiefase van de planontwikkeling van woningbouwprojecten;
  2. de haalbaarheids- en de ontwerpfase van de planontwikkeling van woningbouwprojecten.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Subsidieplafond 2024: € 500.000,00

Aanvragen is mogelijk t/m 15 oktober 2025.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55