DigiD


Bij de provincie Drenthe kunt u voor een aantal onderwerpen inloggen met uw DigiD-inlogcode.

Een aanvraag of melding moet vaak voorzien zijn van een rechtsgeldige ondertekening. In steeds meer digitale formulieren kunt u in die gevallen uw digitale handtekening zetten in de vorm van uw DigiD, een persoonlijke inlogcode. Ook de provincie Drenthe werkt daaraan.

DigiD (spreek uit: 'Diegiedee') staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem waarmee de hele overheid op internet uw identiteit kan nagaan. Met deze inlogcode kunt u terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Na ontvangst worden formulieren automatisch geregistreerd. Invullers ontvangen per omgaande een ontvangstbevestiging.

Aanvragen


Ondertekenen met DigiD

De afgelopen tijd was het niet mogelijk om met DigiD in te loggen of te ondertekenen.  Er zijn nu weer een aantal formulieren waarvoor u met DigiD kunt inloggen. Dat staat bij het betreffende formulier aangegeven. De komende periode worden meer formulieren weer naar DigiD omgezet.  Formulieren die nog niet voorzien zijn van DigiD kunt u in tussentijd voorzien van een gescande handtekening.  Gebruik daarvoor het format dat hieronder te downloaden is.