DigiD


Bij de provincie Drenthe kunt u voor een aantal onderwerpen inloggen met uw DigiD-inlogcode.

Een aanvraag of melding moet vaak voorzien zijn van een rechtsgeldige ondertekening. In steeds meer digitale formulieren kunt u in die gevallen uw digitale handtekening zetten in de vorm van uw DigiD, een persoonlijke inlogcode. Ook de provincie Drenthe werkt daaraan.

DigiD (spreek uit: 'Diegiedee') staat voor Digitale Identiteit; het is een systeem waarmee de hele overheid op internet uw identiteit kan nagaan. Met deze inlogcode kunt u terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Na ontvangst worden formulieren automatisch geregistreerd. Invullers ontvangen per omgaande een ontvangstbevestiging.

Aanvragen