Gezondheidseconomie


De provincie Drenthe ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert projecten op het gebied van medische technologie, gezondheidstoerisme en gezond ouder worden. We zorgen voor een innovatief en uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven in deze sectoren, en daarmee voor perspectief in werk en wonen voor jongeren en ouderen.

Agenda Gezondheidseconomie

Er komen veel transities en maatschappelijke veranderingen op ons af. Vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken, digitalisering en robotisering zijn een paar voorbeelden op het vlak van zorg en gezondheid. Deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, innovatief vermogen en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven in de Health en Life Sciences.

Drenthe kenmerkt zich als regio waar slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg worden ontwikkeld en toegepast. Met de Agenda Gezondheidseconomie willen we dit verder versterken en uitbouwen.