Gezondheidseconomie


Het aantal 65-plussers in Drenthe neemt de komende jaren flink toe, naar 1 op 3 in 2040. Daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan zorg, maar ook een grotere vraag naar arbeidskrachten. Innovatie is nodig, bijvoorbeeld omdat mensen langer zelfstandig wonen. Dat is interessant voor de regionale economie en werkgelegenheid. De zorgsector is in Drenthe al de grootste werkgever.

Om gezond en actief ouder te worden moet je in Drenthe zijn. De gezondheidseconomie biedt volop kansen en mogelijkheden in Drenthe, ook grens- en regio-overschrijdend. Voor medeoverheden, ondernemers, maatschappelijke partners, onderwijs en (toekomstig) inwoners is er ruimte voor reuring, in de vorm van ondernemerschap, innovatie en toerisme.

De provincie Drenthe ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert projecten op het gebied van medische technologie, preventie en gezond ouder worden. We zorgen voor een innovatief en uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven in deze sectoren, en daarmee voor perspectief in werk en wonen voor jongeren en ouderen.