Erfgoed


Onder ruimtelijk erfgoed verstaan we cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. Alle drie maken deel uit van onze leefomgeving. Bescherming en ontwikkeling van ons ruimtelijk erfgoed is daarom onderdeel van ons ruimtelijk beleid.

De Koloniën van Weldadigheid en Geopark De Hondsrug laten zien dat dit erfgoed van groot internationaal belang is. Immaterieel erfgoed bestaat uit de vele verhalen, de beleving van erfgoed en de Drentse taal. De website “Terug in Drenthe” verbindt de verhalen met de vrijetijdseconomie. Het Huus van de Taol is het provinciale steunpunt voor het Drents. Vele erfgoedorganisaties, waaronder het Drents Archief, faciliteren het verzamelen en vertellen van de erfgoedverhalen.