Erfgoedberaad


Het Erfgoedberaad Drenthe wordt gevormd door de erfgoedorganisaties die in Drenthe actief zijn. Wij zijn als organisaties allen onafhankelijk en werken ieder voor zich met enthousiasme aan onze doelstellingen. In het erfgoedberaad wisselen we ervaringen uit, leren we van elkaar en bundelen we onze krachten waar mogelijk. Op deze ons door de Provincie Drenthe aangeboden website presenteren wij ons kort met onze doelstellingen en ambities. U treft daarbij ook links naar onze respectievelijke websites aan.

In het Erfgoedmanifest Drenthe vindt u twaalf aanbevelingen aan bestuurders en beleidsmakers voor behoud en versterking van het cultureel erfgoed in Drenthe. Het maakt duidelijk waar wij gezamenlijk voor staan.

Het secretariaat van het erfgoedberaad wordt gevoerd door Evelien Radix: evelien.radix@evesupport.nl.

organisatie:

naam:

Lijst van deelnemers Erfgoedberaad

Steunpunt Monumentenzorg

Mauro Smit

Monumentenwacht Nrd en Oost Ned

Eefje van Duin

Ronald Nijmeijer

Stichting Certificering Restauratie

Afke Draijer (voorz)

Bond Heemschut

Frans Schouten

Secretaris Commissie Heemschut Drenthe

Gerard de Vries

Stichting DBF

Machiel Adema

Restauratie aannemers Noord

Douwe Offringa

Coöperatieve Vereniging Restauratie Noord U.A. i.o.

Hilke Janssen

Regionaal Opleidingscentrum Noord

Ab Meijerman

Molenstichting Drenthe

Geert Roeles

Fred Bisschop

Werkgroep Boerenerven

Heilien Tonckens

Drents Archief

Corinne Rodenburg

Stichting Drents Agrarisch Erfgoed

Rob Staal

Drents Historische Vereniging

Bernd Otter

Maatschappij van Weldadigheid

Minne Wiersma

Het Drentse Landschap

Frank van der Velden

Stichting Erfgoedarsenaal Drenthe

Sandra Hoekman

Stichting De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen

Bas Morsink

Architectuurpunt Drenthe

Pieternel Schomaker

Platform Drentse Musea

Ingeborg Bennink

Stichting Drents Monument

Louwe Dijkema

Jan Hulsegge

Wim Postma

Stiching Libau

Steunpunt Erfgoed Drenthe

Secretariële ondersteuning

Evelien Radix