Stichting Drents Agrarisch Erfgoed


De stichting Drents Agrarisch Erfgoed heeft als doel “Het bevorderen van het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed in de provincie Drenthe in het algemeen en van karakteristieke ensembles van boerderijen, (bij)gebouwen en erven en van het Drentse cultuurlandschap in het bijzonder.”

De stichting werkt met vrijwilligers, georganiseerd in verschillende werkgroepen. Sommige hiervan streven middels bijeenkomsten, lezingen en publicaties naar het vergroten van kennis en een deskundige omgang met het Drents agrarisch erfgoed. Andere richten zich op advies aan particulieren, herstel van landschapselementen of zien toe op sloop- en nieuwbouwplannen.


Drents Agrarisch Erfgoed - naar de website