Stichting Het Drentse Landschap


Stichting Het Drentse Landschap zet zich al sinds 1934 in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. Sinds 2016 is de stichting door het Ministerie van OCW erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Het Drentse Landschap draagt de zorg voor bijna 10.000 hectare natuur- en cultuurlandschap, circa 350 gebouwen waarvan meer dan 100 Rijksmonumenten, 22 hunebedden, diverse historische tuinen en vele archeologische elementen, zoals grafheuvels. Dit erfgoed is over de hele provincie verspreid. Daarmee is Het Drentse Landschap dé beheerder van de ‘Drentse erfgoedcollectie’. De stichting deelt deze collectie op allerlei manieren met de samenleving, bijvoorbeeld door openstelling, educatie en voorlichting.


Stichting Het Drentse Landschap - naar de website