Molenstichting Drenthe


De Molenstichting Drenthe is in 1974 opgericht met als doel “het bevorderen en verzekeren van instandhouding van de molens in de provincie Drenthe”.

De Stichting ondersteunt onder ander de volgende activiteiten:

  • advisering en begeleiding bij onderhoud en restauratie
  • contacten met de overheid en de Hollandse Molen o.a. over molen biotoopzaken, omgevingswet
  • ondersteuning educatieve projecten op scholen o.a. De Molenmuis
  • het (mede) organiseren van molendagen
  • ondersteuning bij het oprichten van beheerstichtingen
  • ondersteunen van lokale molenstichtingen, verenigingen en beheerscommissies

Molenstichting Drenthe is de spil in de Drentse molenwereld en zorgt daarnaast voor:

  • actuele informatie, publicaties en berichtgeving
  • goede informatie voorziening, actuele website
  • halfjaarlijkse uitgave van een magazine met  achtergrond artikelen

Publicaties zijn te vinden op www.molensindrenthe.nl


Molenstichting Drenthe - naar de website