Stichting Maatschappij van Weldadigheid


De Stichting Maatschappij van Weldadigheid is opgericht met als doel het bestrijden van armoede door het stichten van landbouwkoloniën, met ruimte voor onderwijs en zorg. Hiermee gaf initiatiefnemer Johannes van den Bosch de aanzet voor de huidige verzorgingsstaat. Tegenwoordig heeft de stichting tot doel dit bijzondere gedachtengoed te behouden en te ontwikkelen, zodat het blijvend van inspiratie kan zijn.

Met dit cultuur-historische erfgoed in het achterhoofd treedt de Maatschappij van Weldadigheid op als beheerder van gronden en onroerende goederen, waarvan een deel een monumentenstatus heeft. Daarnaast wil de Maatschappij van Weldadigheid ondersteunend zijn aan sociale en duurzame initiatieven. Het landschap van Maatschappij van Weldadigheid maakt deel uit van Unesco Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid.