Stichting Libau


Stichting Libau is dé kennisorganisatie voor kwaliteit van de leefomgeving en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe en bestaat al sinds 1928. Via onze netwerken delen we kennis, geven advies en bieden ondersteuning aan gemeenten en provincies als sparringpartner. Onze specialisten versterken elkaar door de krachten te bundelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie. Hierdoor zijn we  breed inzetbaar en kunnen we de ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving integraal benaderen. Zo weten wij, met een langetermijnvisie op ruimtelijke kwaliteit, de brug te slaan tussen kennis, beleid en praktijk.


Stiching Libau - naar de website