Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe


De stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe zet zich in voor het reguleren en stimuleren van hergebruik van Drents erfgoed.

Dit doen wij door vraag en aanbod met elkaar te verbinden en historisch bouwmateriaal op (tijdelijk) op te slaan op het depot, om vervolgens in Drentse monumenten en gebouwen te kunnen herplaatsen. Daarnaast beschikken wij over een collectie die dient voor voorlichtingen en onderwijs. Deze materialen en de bijbehorende verhalen brengen de Drentse geschiedenis tot leven en het houden het Drentse erfgoed in stand.


Erfgoedarsenaal Drenthe - Naar de website