Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen


Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen is in 2021 opgericht door BOEI en Stichting Het Drentse Landschap. Doelen van de stichting zijn:

  • Het bevorderen van samenwerking tussen de diverse actoren op het gebied van behoud en beheer van monumenten, Nederlands erfgoed en andere architectonisch of historisch belangrijke bouwwerken of onderdelen van bouwwerken betreffende de locatie Veenhuizen in de gemeente Noordenveld en alles wat daar direct of indirect mee te maken heeft of kan hebben; de stichting streeft ernaar om voorlichting en educatie te geven over Veenhuizen en haar geschiedenis inzake de Koloniën van Weldadigheid;
  • Het in het kader van voormeld doel verkrijgen, bewaren en vervreemden van registergoederen.

Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen - naar de website