Monumentenwacht Drenthe


Wij zijn Monumentenwacht Drenthe Fans van erfgoed met karakter. De historie en verhalen van monumenten raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumentenbezitters hebben daarin een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.


Monumentenwacht Drenthe - naar de website