Steunpunt Erfgoed Drenthe


Het Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt de Drentse gemeenten bij behoud en de duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Het gaat hierbij om gebouwde, groene en archeologische monumenten, cultuurlandschappen, cultuurhistorische en ruimtelijke (her)ontwikkelingen en de positie van erfgoed in de Omgevingswet. Het Steunpunt is geheel onafhankelijk fungeert voor gemeenten als helpdesk, afstemmingsplatform en kennisbevorderaar.