Archeologie


Archeologie houdt zich bezig met de reconstructie van oude culturen door middel van de bestudering van materiële overblijfselen van deze culturen. Daarbij gaat het om alles dat de mens ooit heeft achtergelaten, bijvoorbeeld sporen van huizen, begraafplaatsen, wapens, sieraden, huisraad, afval en voedselresten. Deze overblijfselen kunnen duizenden jaren oud zijn of slechts een paar decennia, zoals de ondergrondse sporen van de Tweede Wereldoorlog. Samen vertellen ze hoe onze voorouders woonden, werkten en leefden. Voor de geschiedenis van de prehistorie is archeologie de enige bron van informatie.

De hunebedden zijn als icoon voor de prehistorie het eerste venster van de Canon van Nederland. Ze worden als ‘sterk merk’ voor Drenthe toeristisch vermarkt en zijn een belangrijke reden waarom bezoekers naar onze provincie komen. De meeste archeologische vindplaatsen liggen echter verscholen in de bodem en vormen daar als het ware een bodemarchief dat je alleen via opgravingen bereikt. Deze onzichtbaarheid maakt ze extra kwetsbaar voor ruimtelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met bodemingrepen. Het behoud van dit ‘bodemarchief’ vraagt dan ook continu aandacht en zorg.

Als onderdeel van deze zorgplicht geeft de provincie Drenthe regelmatig opdracht tot onderzoeken naar regionale archeologische thema’s die onbelicht zijn. Door het vergaren en delen van deze nieuwe kennis kunnen wij samen beter zorgen voor ons rijke bodemarchief.

Celtic fields en karrensporen

Actualisatie en inventarisatie Celtic fields en karrensporen

Joodse begraafplaatsen

Handreiking integraal beheer Joodse begraafplaatsen

Voorden

Inventarisatie Drentse voordenlocaties

Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in Drenthe

Inventarisatie van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in provincie Drenthe

Convenant Archeologisch erfgoed in landbouwkundig gebruik

Convenant LTO Noord en Drentse gemeenten en provincie