Convenant Archeologisch erfgoed in landbouwkundig gebruik


In 2011 hebben de gedeputeerde staten van Drenthe, de colleges van burgemeester en wethouders van alle Drentse gemeenten en Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord een convenant gesloten.

In dit convenant wordt zorgvuldige omgang met archeologische erfgoed in agrarische gebieden geborgd, met vrijstelling van normaal landbouwkundig gebruik van de gronden.

De in het convenant gemaakte afspraken zijn verankerd in de gemeentelijke bestemmingsplannen.