Celtic fields en karrensporen


Een actualisatie van Drentse Celtic fields en een inventarisatie van Drentse karrensporen

Drenthe is rijk aan zogenaamde Celtic fields. Dit zijn raatvormige omwalde akkercomplexen uit de IJzertijd (ca. 600 v. Chr. – 2de eeuw n. Chr.) Ze zijn door de hele provincie te vinden maar laten zich niet altijd makkelijk opsporen. Door archeologisch adviesbureau RAAP is een actueel kaartbeeld gemaakt van zowel de voorraad Drentse Celtic fields als de Drentse karrensporen. Hiervoor is de hele provincie door middel van een analyse van satellietbeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland versie 2 (AHN2) onder de loep genomen.

De resulterende kaartbeelden en het rapport zijn hieronder in pdf-formaat te downloaden. Op ons Geoportaal zijn ook de GIS-bestanden te vinden.

Celtic Fields en karrensporen

Celtic Fields per gemeente

Karrensporen

Rapport

GIS-bestanden

De GIS-bestanden worden zijn te downloaden in ZIP-bestanden.

Celtic Fields

Karrensporen

Voorden

Voorden