Handreiking integraal beheer Joodse begraafplaatsen


In elke Drentse gemeente ligt een Joodse begraafplaats. Soms nog in gebruik, soms niet meer. De specifieke regels en gebruiken die gelden voor Joodse begraafplaatsen zijn niet altijd bekend bij mensen zonder Joodse achtergrond. Dat maakt het lastig voor gemeenten en vrijwilligers die zich inzetten voor deze begraafplaatsen om het beheer ervan naar behoren uit te voeren. Deze vraag naar kennis was voor de Provincie Drenthe aanleiding om vanuit het thema funerair erfgoed het Steunpunt Erfgoed opdracht te geven voor het opstellen van de Handreiking integraal beheer Joodse begraafplaatsen.

De handreiking biedt een model voor het maken van een cultuurhistorische analyse van de begraafplaatsen en de toepassing van de resultaten daarvan in het onderhoud en beheer.