Provinciaal belang archeologie in beeld


De provincie Drenthe is rijk aan archeologische fenomenen. Een aantal hiervan is onder andere door hun ruimtelijke spreiding, samenhang en zeldzaamheid benoemd als provinciaal belang archeologie, ook wel genoemd provinciale kernkwaliteit archeologie. Om ons provinciaal belang archeologie in de etalage te zetten is van een vijftal thema’s een informatief filmpje gemaakt. Het gaat hierbij om de essen, de beekdalen, de middeleeuwse veenterpen/huisplaatsen van de Onlanden, de Celtic fields uit de IJzertijd en de prehistorische veenwegen.

Veenwegen

Archeologie van de Onlanden

Essen

Beekdalen

Celtic fields