Voorden


Een inventarisatie van voordenlocaties in de Provincie Drenthe

Voorden zijn oversteekplaatsen door beken die (een deel van het jaar) doorwaadbaar zijn. In archeologisch opzicht zijn dit zeer waardevolle locaties waar bijvoorbeeld (resten van) bruggen, verhardingen en rituele deposities te verwachten zijn. Door middel van het combineren van de locaties van beekdalen en de eerder opgeleverde inventarisatie van Drentse karrensporen heeft archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de Provincie Drenthe verwachte voordenlocaties en -zones in kaart gebracht.

De resulterende kaartbeelden en het rapport zijn hieronder in pdf-formaat te downloaden. Op ons kaartportaal zijn ook de GIS-bestanden te vinden.

Bestanden

  • Rapport
  • Kaartbijlage 1 en 2