Cultuurhistorie


De geschiedenis van het cultuurlandschap in Drenthe leert ons dat er altijd veranderingen hebben plaatsgevonden en dat de mens zijn omgeving daaraan heeft aangepast. De vorming van het esdorpenlandschap, het afgraven van het veen, de ruilverkavelingen en de woonerven uit de 20ste eeuw – zij hebben allemaal iets verwijderd en iets nieuws toegevoegd. Veel van die toevoegingen zien wij tegenwoordig als waardevol cultuurlandschap.

Ook nu staan wij voor grote veranderingen. De overgang naar duurzame energiebronnen, de voorbereiding op een veranderend klimaat, de veranderingen in de landbouw ende demografische veranderingen beïnvloeden de leefomgeving zoals wij die nu kennen. Vanuit het uitgangspunt dat de gevraagde veranderingen ook kansen bieden, wil de provincie Drenthe het Drentse cultuurlandschap op een verantwoorde manier meenemen naar de toekomst. Zo kan het bijdragen aan een oplossing die met kwaliteit een nieuwe laag in een herkenbaar Drents en aantrekkelijk landschap bouwt.

Cultuurhistorie een van de Drentse kernkwaliteiten

Met het Cultuurhistorisch Kompas, dat gekoppeld is aan de Provinciale Omgevingsvisie en –verordening, versterkt de provincie de ruimtelijke identiteit van Drenthe. Het is een inspirerend kompas dat, vanuit de samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, partijen kaders en ruimte biedt om verantwoordelijkheid te nemen bij het afwegings- en ontwerpproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Plannenmakers kunnen hierdoor zowel met respect als durf handelen en het wordt mogelijk het verleden in de toekomst te sturen. Zie ook Cultuurhistorie - Kernkwaliteiten - provincie Drenthe


Subsidieregeling Cultuurhistorie

Deze subsidieregeling stimuleert eigenaren van terreinen om aanwezige cultuurhistorische elementen en de kennis daarover in te zetten bij ruimtelijke ontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven. Meer weten? Bekijk de subsidieregeling.