Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur


De cultuurnota 2025-2028 ‘Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur’ is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en wordt doorgestuurd voor behandeling in Provinciale Staten (zie inspraaknota).

De voorstelling Hier valt niets te halen door Wabi Sabi Theater in coproductie met Het Houten Huis & Peergroup. Fotograaf: Niels Knelis Meijer

De voorstelling Hier valt niets te halen door Wabi Sabi Theater in coproductie met Het Houten Huis & Peergroup. Fotograaf: Niels Knelis Meijer

In de cultuurnota 2025-2028 is verwoord hoe de provincie het cultuurbeleid voor de komende jaren wil vormgeven. Het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed heeft prioriteit. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld. Daarnaast richt de provincie zich op samenwerking met gemeenten voor ondersteuning van lokale initiatieven en de lobby richting het Rijk voor meer regionale spreiding van middelen.

Inhoudelijk zijn er drie accenten:

  • laagdrempelig aanbod voor iedereen met extra aandacht voor de jeugd;
  • het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap;
  • samenwerken aan de groei van Drentse parels.

U kunt hier de cultuurnota 2025-2028 (pdf, 18 MB) ‘Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur’ downloaden. Hier kunt u de toegankelijke versie van de cultuurnota 2025-2028 (pdf, 1.2 MB) downloaden.


Inspraaknota

De ontwerp-cultuurnota 2025-2028 lag van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 9 april 2024 ter inzage voor inspraakreacties. In deze periode zijn drieënvijftig inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties zijn voorzien van een antwoord verwerkt in een inspraaknota. Nu de inspraaknota en de cultuurnota 2025-2028 zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten, worden beide nota’s doorgestuurd voor behandeling in Provinciale Staten. De voorgestelde behandeling in de statencommissie is op 26 juni 2024 met daarna besluitvorming in de vergadering van PS op 10 juli 2024. Na besluitvorming in Provinciale Staten is de cultuurnota 2025-2028 definitief.