Subsidie Culturele gemeente van Drenthe


Eén keer per twee jaar wordt een Drentse gemeente ‘De Culturele gemeente van Drenthe’. In die gemeente is dan veel aandacht voor kunst en cultuur. De provincie stelt hiervoor de subsidie Culturele gemeente van Drenthe beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is alleen beschikbaar voor gemeenten in Drenthe.

Het doel

De gemeente die de ‘Culturele gemeente van Drenthe’ is, geeft een impuls aan kunst en cultuur. Twee jaar lang zijn er allerlei activiteiten. Ze zijn toegankelijk voor inwoners en bezoekers van onze provincie.

Tijdens de culturele jaren, en tijdens de voorbereiding ervan, staat samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren centraal. Het leidt tot een breder aanbod van culturele activiteiten in de gemeente. Bovendien ontstaan er nieuwe samenwerkingen, tussen amateurs en professionals (ook van buiten de gemeente).

De subsidie

De subsidie van de provincie bestaat uit een geldbedrag van maximaal € 90.000. Dit bedrag is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeente zelf.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Voor deze regeling is (nog) geen einddatum bepaald. Zodra er wel een einddatum is zullen we dat op deze pagina vermelden.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55