Monitoring


In 2016 is de Cultuurmonitor Drenthe ontwikkeld. Samen met provinciaal gesubsidieerde instellingen is onderzocht hoe de waarde van cultuur in kaart kan worden gebracht.

Aan de hand van jaarverslagen en gesprekken wordt in de Cultuurmonitor de artistieke, economische, maatschappelijke en ruimtelijke waarde van cultuur onderzocht. De monitor geeft ons inzicht in de effecten en ontwikkeling van het provinciaal cultuurbeleid.