Musea


Onze provincie telt op dit moment 54 verschillende musea, variërend in formaat en onderwerp. Deze grote en kleine musea zijn gezamenlijk van groot belang voor Drenthe. In de eerste plaats omdat zij de Drentse cultuur en historie zichtbaar maken, unieke tentoonstellingen creëren en collecties beleefbaar maken. Daarnaast hebben zij ook een belangrijke toeristische en economische functie. En ten slotte hebben de musea altijd ook een bijzondere sociale functie door de inzet van vele vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Provincie Drenthe investeert in de Drentse musea met een focus op het Drents Museum, de musea van provinciaal belang en het Platform Drentse Musea.

Het Drents Museum

Het Drents Museum heeft in de provincie, nationaal en internationaal een positie veroverd. Het beheert de collectie van Drenthe. In deze collectie bevinden zich stukken uit de Drentse geschiedenis en archeologie naast een sprankelende verzameling kunst 1885-1935 en hedendaags realisme. Het Drents Museum heeft een unieke positie in ons museumbestel. Zo zijn de collectie en gebouwen eigendom van de provincie. Het Drents Museum ontvangt de komende periode weer een structurele subsidie.

Musea van provinciaal belang

Naast het Drents Museum is er een aantal andere musea die de provincie structureel ondersteunt, vanwege het aanbod en/of de collectie met een landelijke en vaak ook internationale uitstraling.

 • Een museum is van provinciaal belang als het voldoet aan de volgende criteria:
 • Drentse geschiedenis en kunstgeschiedenis: het museum vertelt een belangrijk onderdeel van de Drentse geschiedenis en/ of heeft een collectie van (kunst)historisch belang voor Drenthe;
 • Aanbod: het museum heeft een spraakmakend aanbod voor een (inter)nationaal publiek;
 • Educatie: het museum is van belang voor provinciebrede cultuureducatie;
 • Registratie: het museum is landelijk erkend en geregistreerd;
 • Staf: het museum heeft een staf, toegerust op het presenteren, opbouwen en beheren van de collectie;
 • Toegankelijkheid: het museum is optimaal toegankelijk voor het publiek (voorzieningen en openingstijden);
 • Economie: het museum heeft een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie.

De volgende musea hebben de status 'Musea van provinciaal belang':

 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen
 • Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen
 • Hunebedcentrum in Borger
 • Museum De Buitenplaats in Eelde
 • Museum De Proefkolonie in Frederiksoord

Kleine Drentse musea

De provincie kent nog zo’n vijftig kleine musea naast de hierboven genoemde grotere musea. Ook deze musea zijn belangrijk voor Drenthe. Wij blijven daarom het Platform Drentse Musea subsidiëren, zodat de kleine musea de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.