Veilig zwemmen in Drenthe


U kunt in Drenthe op veel plekken zwemmen. In de zwembaden, maar ook in de natuur. Het water in de zwembaden voldoet aan de eisen. Maar de Drentse kanalen, meren en plassen zijn niet altijd geschikt als zwemplek.

Op de digitale zwemplassenkaart staan de plekken in Drenthe die geschikt zijn om te zwemmen. Het zwemmen in andere wateren wordt afgeraden! Bijvoorbeeld vanwege het vissen, surfen of het zuigen van zand.

Op de kaart staat per zwemplas informatie over de accommodaties en de veiligheid. Sommige plassen zijn beslist niet geschikt voor kinderen of ongeoefende zwemmers.

Honden worden bij de plassen die op de kaart staan niet toegelaten.

De kwaliteit van het zwemwater

Van april tot en met september controleren de waterschappen in Drenthe het zwemwater. Ze kijken naar de aanwezigheid van colibacteriën. Het is niet goed als er erg veel colibacteriën in een zwemplas zijn. Dat kan betekenen dat het water ziekteverwekkers bevat.

De resultaten van het onderzoek worden in de regionale media gepubliceerd. Ook staan ze op de websites van de waterschappen.

Negatief zwemadvies

Als het lang warm weer is kan de kwaliteit van het water snel minder worden. Natuurwater kan dan vervuild worden met verschillende bacteriën. Een van deze bacteriën kan, vooral bij mensen die daar gevoelig voor zijn, oorontsteking veroorzaken. Ook kunnen huidirritaties voorkomen. Als u gezondheidsklachten krijgt na het zwemmen in natuurwater is het verstandig contact te zoeken met de huisarts.
Mocht een zwemplas onbetrouwbaar zijn, dan wordt dit op teletekstpagina 725 en via de landelijke zwemwater-website bekend gemaakt. Ook de media worden geïnformeerd over een (tijdelijk) negatief zwemadvies of zwemverbod. Bij het zwemwater wordt in deze gevallen een waarschuwingsbord geplaatst.

De veiligheid van de zwemplassen

Jaarlijks stelt de provincie een onderzoek in naar de veiligheid van het zwemwater. Hierbij wordt onder andere gelet op de afbakening van ondiepe gedeelten. En op de steilheid van de oever. De resultaten vindt u in de tabel. = de zwemkaart toch?

Advies voor veilig zwemmen

  • Ongeoefende zwemmer of kleine kinderen mee? Zwem niet in plassen zonder geleidelijk aflopende oever!
  • De ondiepe gedeelten zijn niet bij alle zwemplassen afgebakend met drijflijnen. Bovendien is er bij zwemplassen geen toezicht op het zwemmen: houd kleine kinderen dus voortdurend in de gaten!
  • Vaak zijn in plassen scherpe voorwerpen, kuilen en obstakels niet te zien. Ook is de diepte van het water slecht in te schatten: duik nooit in open water!
  • Zwemplassen kunnen soms wel tot 15 meter diep zijn! In dit soort plassen komen hier en daar plotseling koude stromingen voor. Ook geoefende zwemmers kunnen hier in noodsituaties terechtkomen: ga daarom nooit alleen zwemmen!
  • Dikwijls staan er bij de plas borden die u vertellen over onveilige situaties. Houd u aan de aanwijzingen!

Zandwinplassen

Zandwinplassen zijn niet geschikt om te zwemmen. De oevers zijn instabiel en door de diepte van de plassen komen koude stromingen voor. Zandwinplassen zijn verboden terrein.

Meer informatie

Wilt u informatie over de actuele waterkwaliteit?

Neem dan contact op met het waterschap:

Kijk op de digitale zwemplassenkaart welk waterschap verantwoordelijk is voor welke zwemplas.

Plassen waar een zwemverbod of negatief zwem­advies geldt, staan vermeld op teletekst pagina 725. en op de landelijke zwemwater-website.

Heeft u een melding of klacht, bel dan de milieuklachten­telefoon van de provincie Drenthe: (0592) 36 53 03.


Is mijn zwemplek schoon en veilig?

Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Het zijn plekken die zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Blauwalgen (cyanobacteriën)

De cyanobacteriën, beter bekend als de blauwalgen of blauwwieren, zien eruit als een blauwgroene, olieachtige laag. Die laag drijft op het water. Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. In tegenstelling tot de blauwalgen zijn groene algen (slierten) onschuldig.

Zwemmersjeuk

Huidirritatie kan ook door een parasiet worden veroorzaakt. Dit wordt zwemmersjeuk genoemd. De parasiet leeft in het water en hechten zich normaal gesproken aan watervogels, maar kunnen ook mensen lastigvallen. De parasiet sterft zodra die in de huid doordringt. Hierdoor kunnen jeukende of zelfs pijnlijke rode bultjes ontstaan. Deze verdwijnen meestal vanzelf weer. Douchen na het zwemmen en goed afdrogen, verkleint de kans op huidirritatie.

Botulisme

Botulisme is een soort voedselvergiftiging. Het wordt veroorzaakt door het gif van de bacterie Clostridium botulinum. De bacterie verspreidt zich via kadavers die in het water blijven liggen. Zieke dieren zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen. Het meest voorkomende type botulisme in Nederland is niet gevaarlijk voor mensen.

Ziet u een kadaver bij een zwemplas? Meld dit bij het waterschap. Na onderzoek van het dode dier bepalen het waterschap en de provincie samen of een zwemverbod nodig is.