Erfgoedverkenning Drenthe


In opdracht van de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten heeft Bureau SteenhuisMeurs de ‘Erfgoedverkenning Drenthe’ opgesteld. Ongeveer 80 Drentse erfgoedpartijen werkten mee aan deze inventarisatie, waarin kansen voor het fysieke en immateriële erfgoed van Drenthe in beeld zijn gebracht.

Op basis van de vele aanbevelingen kunnen gemeenten en provincie samen met erfgoedpartners afspraken maken en ambities bepalen.

Downloadversie (PDF)

Bladerversie