Kolonieplan ‘De Noordelijke Vrije Kolonie’


Met het Kolonieplan willen we Frederiksoord en omgeving versterken. Het gaat om het versterken van de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Daarnaast willen we het gebied vitaler maken.

De provincie Drenthe werkt aan het programma ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en Omgeving’. De provincie werkt hiervoor samen met de Stichting Maatschappij van Weldadigheid en de gemeente Westerveld. Met hulp van twee deskundigen is het Kolonieplan gemaakt.

Het plan gaat over een aantal Koloniën van Weldadigheid. Ze vallen onder de naam ‘Noordelijke Vrije Kolonie’. Het zijn Willemsoord, Frederiksoord, Wilhelminaoord, West- en Oostvierdeparten en Boschoord.

Kans op een beter leven

Het doel van het plan is om het gebied te versterken. Dit doen we door een nieuwe invulling te geven aan het gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Van den Bosch was de stichter van de Koloniën van Weldadigheid. Daarnaast willen we het gebied vitaler maken. De reden hiervoor: we willen de mensen kansen bieden op een beter leven. In een sterk sociaal betrokken en duurzame samenleving. De kernwaarden hierbij zijn: ondernemend, vernieuwend, sociaal betrokken, zelfredzaam en duurzaam.

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit zes deelprogramma’s:

  1. Gebiedsontwikkeling Hart van Frederiksoord
  2. Ontwikkeling en inrichting Koloniecentrum (prioritair onderdeel van ’t Hart van Frederiksoord)
  3. (Betere) Zichtbaarheid Cultuurlandschap
  4. Ondernemen in Groen en Food
  5. Sociaal maatschappelijke innovaties
  6. Vrijetijdseconomie en Kunst

De Maatschappij van Weldadigheid pakt de deelprogramma’s 1, 2, 3 en 4 op. De gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor deelprogramma 5. De provincie Drenthe voor deelprogramma 6.

De organisatie

De stuurgroep ‘de Noordelijke Vrije Kolonie’: stuurt het programma aan. De voorzitter van de stuurgroep is de voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid. De leden zijn de burgemeester van de gemeente Westerveld en de Drentse gedeputeerde van cultuur.

De programmaregisseur wordt aangestuurd door de stuurgroep. De programmaregisseur geeft sturing aan de zes deelprogrammateams en aan de programmagroep. In de programmagroep zit van elke partij een ambtelijke vertegenwoordiger.

Het programma heeft een ambitieuze lijst (streef-) projecten. Het heeft een begroting van € 15 miljoen. Daarvan is nog maar ongeveer 30% gedekt.

Koloniën van Weldadigheid

Naast de koloniën rond Frederiksoord zijn er meer Koloniën van Weldadigheid. Die zijn in Nederland in Veenhuizen en Ommerschans. In België in Wortel en Merksplas. Samen streven die naar een UNESCO-werelderfgoedstatus. Dat is een apart programma. Kijk voor meer informatie op: www.kolonienvanweldadigheid.eu.