Noordelijke vrije kolonieplan

Plan voor de Integrale Gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid Willemsoord - Frederiksoord – Wilhelminaoord – West- en Oostvierdeparten en Boschoord (‘Frederiksoord en omgeving’)

De (Stichting) Maatschappij van Weldadigheid, gemeente Westerveld en provincie Drenthe zijn al enige tijd bezig met het programma ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en Omgeving’ (ook wel ‘de Noordelijke Vrije Kolonie’ genoemd). Zij hebben daar met hulp van twee externe deskundigen het Kolonieplan voor opgesteld.

Doel van het plan

Het doel van het plan is om de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dit gebied te versterken. Dit doen we door een nieuwe, toekomstgerichte, invulling te geven aan het gedachtengoed van Johannes van den Bosch (stichter van de Koloniën van Weldadigheid). Daarnaast willen we het gebied vitaler maken.

Waarom?

We willen de mensen kansen bieden op een beter leven in een sterk sociaal betrokken, duurzame samenleving. De kernwaarden hierbij zijn: ondernemend, vernieuwend, sociaal betrokken, zelfredzaam en duurzaam.

Deelprogramma’s

Het programma bestaat uit zes deelprogramma’s:

  1. Gebiedsontwikkeling Hart van Frederiksoord;
  2. Ontwikkeling en inrichting Koloniecentrum (prioritair onderdeel van ’t Hart van Frederiksoord);
  3. (Betere) Zichtbaarheid Cultuurlandschap;
  4. Ondernemen in Groen en Food;
  5. Sociaal maatschappelijke innovaties;
  6. Vrijetijdseconomie (en Kunst).

De Maatschappij van Weldadigheid trekt de deelprogramma’s 1, 2, 3 en 4.  De gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor deelprogramma 5 en de provincie Drenthe voor deelprogramma 6. De deelprogramma’s 2, 3, 4 en 6 zijn al van start gegaan.

Organisatie

Het programma wordt aangestuurd door de stuurgroep ‘de Noordelijke Vrije Kolonie’.  De stuurgroep bestaat uit de voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid als voorzitter en de burgemeester van Westerveld en de Drentse gedeputeerde van Cultuur als leden. De stuurgroep stuurt de programmaregisseur aan. De programmaregisseur geeft sturing aan de programmagroep (waarin van elke partij een ‘ambtelijke’ vertegenwoordiger) en de zes deelprogrammateams.

Het programma heeft een ambitieuze lijst (streef-) projecten, met een totaalraming in de orde van € 15 miljoen. Daarvan is nog maar ca. 30% gedekt.

Koloniën van Weldadigheid

Naast de koloniën rond Frederiksoord zijn er Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen, Ommerschans, en Wortel en Merksplas in België. Samen streven die naar een UNESCO-werelderfgoedstatus. Dat is een apart programma. Kijk voor meer informatie op:  www.kolonienvanweldadigheid.eu .

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2017.