TUG-ontheffing: Opstijgen of landen met een luchtvaartuig buiten een vliegveld


Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie. Vliegt u met een drone? Dan heeft u een vliegbewijs nodig als de drone zwaarder is dan 250 gram. Hiervoor moet u eerst online een kennistest doen bij een erkende vliegschool. Bent u eigenaar van een drone? Dan heeft u een exploitatienummer nodig.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Inloggen voor e-formulieren en klantportaal'. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn: helikopters, luchtballonnen, zweeftoestellen (behalve schermzweeftoestellen) micro light aeroplanes (mla’s) onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg, watervliegtuigen, landbouwluchtvaartuigen, luchtschepen, vliegtuigen voor een luchtshow.

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
  • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
    • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
    • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.
    • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.
    • Het gebied ligt buiten de in de beleidsregels aangewezen natuur- en stiltegebieden.

U heeft geen ontheffing nodig voor: modelvliegtuigen en drones met een maximaal gewicht van 25 kg zeilvliegtuigen, schermzweeftoestellen, luchtvaartuigen die een nood- of voorzorgslanding maken of hebben gemaakt. Bij structureel gebruik van één locatie is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring van geen bezwaar aan te vragen.

Meer informatie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Zie ook

Meer informatie over digitaal ondertekenen