Een adequaat netwerk van openbaar vervoer


Het openbaar vervoer (OV) blijft ook in de komende jaren een belangrijk onderdeel van Drenthe. We blijven dan ook investeren in het OV. Het is namelijk een onmisbare schakel voor reizigers die geen beschikking hebben over een auto. Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat zij toch op een makkelijke manier onderwijs, zorg, werk en andere voorzieningen kunnen bereiken. Bovendien is het OV een duurzaam alternatief voor de auto.

Omdat Drenthe veel landelijk gebied heeft is een strak openbaar vervoer netwerk essentieel. Door een strak netwerk kunnen veel mensen zich voortbewegen en de voor hen juiste bestemming te bereiken. Om dat nog verder te optimaliseren hebben we samen met de noordelijke provincies en de grotere steden in het Noorden de Ontwikkelagenda voor het OV tot 2040 opgesteld. Deze is gebaseerd op het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, opgesteld door de provincie Drenthe en haar partners.

In deze agenda beschrijven we de ambities voor de komende jaren. Voor Drenthe zijn dat goede spoorverbindingen in en naar het Noorden en hoogwaardige busverbindingen tussen de steden en in dunbevolkte gebieden. Maar ook het optimaliseren van kleinschaliger, openbaar vervoer als de hubtaxi en het publiek vervoer heeft onze focus. Zodat iedere Drent zo efficiënt mogelijk op zijn of haar bestemming kan komen.

Voor Drenthe geldt optimalisatie gericht op betrouwbaarheid en snelheid van het bestaand spoor als absolute prioriteit. Ook zijn we voorstander van nieuwe spoorlijnen als de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

Uitgelicht

Hubs

Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier even kunt wachten. Extra voorzieningen maken de hub tot een aangename plek. Er zijn op meer dan 50 plekken hubs in Groningen en Drenthe.

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Deze schakel is hard nodig om de robuustheid van de spoorverbinding tussen noordoost-Nederland en de rest van Nederland te verbeteren.

Provincie Drenthe werkt samen met partners aan het project Emmen-Rheine. Doel is dat er in 2026 elk uur een grensoverschrijdende trein rijdt tussen Drenthe en Nedersaksen. Dat willen we bereiken door de spoorverbinding Emmen en Rheine via Coevorden en Emlichheim geschikt te maken voor personenvervoer.

In Drenthe geven we samen met de provincie Groningen en gemeente Groningen invulling aan het opdrachtgeverschap voor het openbaar busvervoer. Dat doen we middels de oprichting van het OV-bureau Groningen Drenthe. De gedachte achter de samenwerking is krachten bundelen om vervoerkundige, maatschappelijke en om financiële meerwaarde te creëren voor het openbaar vervoer in het gebied.

Consumenteninspraak is een wettelijke verplichting volgens de Wet personenvervoer 2000. In Drenthe vertegenwoordigt het OV-Consumentenplatform (OVCP) de consument. Zij adviseren overheden en vervoerders over alles wat bij het openbaar vervoer in Drenthe komt kijken.

Woont u wat verder weg van de hub en kunt u niet met de auto, fiets of lopend bij de hub komen? Dan kunt u gebruik maken van een hub-taxi. Deze taxi brengt u van uw huis naar de hub of andersom. Daar stapt u over op de bus of de trein naar uw eindbestemming.