Duurzame oplossingen en innovatie


In het kader van de klimaatafspraken reist Drenthe vanaf 2050 met zero emissie. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan. Hoe zorgen we dat de CO2-uitstoot van ons verkeer en vervoer vergaand vermindert en hoe kunnen we slim, schoon en veilig reizen? Deze vraagstukken uit het Klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe samen met de 12 Drentse gemeenten uitgewerkt in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Drenthe. Het plan richt zich op verminderen, veranderen en verbeteren: verminderen van het aantal vervuilende kilometers, veranderen van het gedrag van de weggebruiker en het verbeteren van infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn om anders reizen mogelijk te maken.

De invloed van mobiliteit op de totale CO2 uitstoot in Drenthe is 30% van het geheel. En dat is niet gek. In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen groot en er is relatief veel autogebruik. Er liggen kansen voor schoner reizen met de auto, bijvoorbeeld elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Dat vraagt ook aandacht voor openbare laadpunten en deelmobiliteit. We stimuleren daarnaast het gebruik van de fiets. Het plan is op hoofdlijnen geschreven en bevat een routekaart met acht oplossingsrichtingen. Het plan is inmiddels vastgesteld door alle Drentse colleges. De volgende stap is het zoeken naar samenwerking met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.

Wij richten ons de komende jaren op regionale samenwerking, duurzame aanbesteding en inkoop, realisatie van een dekkend netwerk van laadinfrastructuur, stimuleren van verduurzaming in de logistiek, het stimuleren van innovaties en het verduurzamen van onze eigen vloot en personenmobiliteit.

Uitgelicht

De provincie Drenthe is, net als veel grote bedrijven en instellingen, lid van de coalitie Anders Reizen. Vanuit het Klimaatakkoord hebben deze werkgevers besloten samen te werken aan duurzame mobiliteit. Om onderzoek te stroomlijnen en van elkaar te leren. Ook monitoren we in de coalitie de voortgang. Meer informatie staat op www.AndersReizen.nu

Wist u dat een derde van de uitstoot in Drenthe voort komt uit mobiliteit? 92% daarvan komt uit wegverkeer.  Meer dan de helft van het wegverkeer zijn werk gerelateerde reizen. Drenthe reist Duurzaam is een initiatief van Provincie Drenthe in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Drenthe reist Duurzaam houdt zich bezig met thema’s als thuiswerken, openbaar vervoer en de fiets en heeft als doel meer medewerkers duurzaam naar en voor het werk te laten reizen. Onze adviseurs leveren gratis (fiscaal) advies op maat en helpen jou bij het verduurzamen van jouw bedrijf.

De provincies Drenthe en Groningen werken samen met gemeenten aan een dekkend en toekomstbestendig netwerk van openbare laadpalen.De geplaatste openbare laadpalen zijn met name bedoeld voor inwoners uit de beide provincies met een elektrische auto die geen eigen oprit hebben. Een laadpaal aanvragen gaat snel en gemakkelijk via www.laadpaalnodig.nl.

Hoe kunnen we de CO2 footprint verkleinen voor aanleg en onderhoud van wegen, kanalen en kunstwerken? Duurzaamheid als integraal onderdeel van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW). Dat is waar de provincie Drenthe zich op richt.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zien autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Nederland te behouden en te verbeteren. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht. De provincies werken samen om dé regio voor autonoom vervoer te worden.