Meldpunt Faunaschade en overlast dieren


Dieren kunnen voor schade en overlast zorgen. De provincie Drenthe maakt onderscheid tussen schade bij landbouwbedrijven en schade bij particulieren. Bij landbouwschade is een tegemoetkoming in de schade soms mogelijk. Particulieren komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Schade bij landbouwbedrijven

Het is belangrijk dat de grondgebruiker heeft geprobeerd de schade te voorkomen. De middelen die daarvoor geschikt zijn staan in de Handreiking Faunaschade.

Meld de schade bij het schademeldpunt via www.faunaschade.nl. Via deze site is het ook mogelijk een verzoek tot schadevergoeding in te dienen bij het Faunafonds. Daarnaast kunt u een ontheffing aanvragen voor het jagen op sommige diersoorten. Het gaat dan om de dieren die zorgen voor schade. Het doel is dan meer schade te voorkomen.

Schade en overlast bij particulieren

Drenthe is een landelijke provincie, met veel natuur. De natuur komt dichtbij de mensen. De lusten én lasten ervan horen erbij. Dat is het uitgangspunt van de provincie Drenthe.

Slakken en merels eten bijvoorbeeld fruit uit een moestuin. Een steenmarter vernielt kabels in een auto. En een konijn graaft in het gazon. Het zijn voorbeelden van (niet-bedrijfsmatige) schade die de provincie ziet als overlast. Het kan een schadepost zijn, maar het inkomen is er niet van afhankelijk.

Bij particulieren is de eerste actie: het voorkomen van schade. Plaats bijvoorbeeld een net over de bessenstruiken in een moestuin. En als kippen ’s nachts in afgesloten hok zijn, kan een vos er niet bij.
Is er toch schade en/of overlast? Ondanks de acties om dit te voorkomen? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente is voor dit soort zaken het aanspreekpunt. Schade en overlast kan ook worden gemeld op www.faunaschade.nl. De provincie deelt deze gegevens met de gemeenten in Drenthe.

Melden van alle voorkomende schade

Het is belangrijk dat alle schade wordt gemeld. Ook de schade die niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Op basis van de meldingen kan de provincie besluiten om haar beleid aan te passen. Het gaat dan om het beleid over de bestrijding van schade en overlast.

Aanrijding met wild

Veel wegen in Drenthe lopen door het leefgebied van reeën. Er worden daarom verschillende maatregelen getroffen om aanrijdingen met wild te voorkomen. Toch kan er nog wel een aanrijding gebeuren. Bel bij een aanrijding altijd de politie op telefoonnummer 0900 - 8844. Zowel de provincie als het Faunafonds keren geen vergoeding uit voor autoschade. Automobilisten kunnen zichzelf tegen dergelijke schade verzekeren.
De provincie wil verongelukt wild goed registreren. Voor het beheer van reeën is het belangrijk om te weten waar en wanneer er aanrijdingen met reeën zijn. Op plaatsen waar veel aanrijdingen gebeuren kunnen we maatregelen nemen, zoals het plaatsen van rasters. Ook heeft de provincie de Faunabeheer-eenheid gevraagd om samen met de jagers een piketdienst in te stellen. Zodat aangereden reeën uit hun lijden worden verlost en worden afgevoerd.


Meld schade

Geef het door bij FaunaSchade Registratie.