Faunabeheer


Drenthe wil balans tussen beschermen, beleven en benutten

Provinciale Staten hebben op 17 december 2014 het Flora- en faunabeleidsplan vastgesteld.

Ree Wapserveen 20-02-13 (1)

Dat de gevolgen van de mogelijke komst van een nieuwe soort altijd goed moeten worden afgewogen, staat niet ter discussie. Pas na een zogenoemde Soorten Effect Rapportage (SER) zullen Gedeputeerde Staten besluiten of introductie van een soort al dan niet gewenst is.

Met het flora- en faunabeleidsplan wil Drenthe zorgen voor een evenwichtige balans tussen verrijking van het ecosysteem en bescherming, beleving en benutten van natuur.


Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Meldpunt Faunaovertredingen

Vermoedt u een overtreding? Wordt er gejaagd buiten het jachtseizoen? Wordt er gejaagd door niet-jagers? Ga dan naar het Meldpunt Faunaovertredingen