Natuur


Drenthe heeft een gevarieerd en rijk cultuurhistorisch landschap. Aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren. Robuuste natuur maakt Drenthe weerbaar tegen klimaatverandering. Daarom werkt de provincie samen met inwoners en partners aan het verbinden én beheren van natuurgebieden en het beschermen van dieren en planten. Met als doel de natuur en soortenrijkdom te versterken, met een goede balans tussen water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie.

Natuurbeleid & regels

Lees meer over Drents beleid en Europese regels voor natuur

Natuur in ontwikkeling

We werken aan een mooier landschap en natuur, ook buiten de bestaande natuurgebieden

Natuurgebieden en Nationale Parken

Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden en drie nationale parken

Natuur en stikstof

De provincie Drenthe werkt samen met partners aan de Drentse aanpak stikstof