Natuur


Drie nationale parken, veertien Natura 2000-gebieden en een gevarieerd landschap. Drenthe is rijk aan natuur. Dat levert een prettig leefklimaat op, niet alleen voor mens, maar ook voor veel bijzondere planten en dieren. De provincie Drenthe ziet natuur als haar kernkapitaal, dat zij goed wil beschermen, herstellen en ontwikkelen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Informatie over biodiversiteit
natuurinformatie

Natuurinformatie

Natuurgegevens en informatie
natuurnetwerk

Natuurnetwerk Drenthe

Informatie over het Natuurnetwerk Drenthe
natura2000

Natura 2000

Natura 2000 gebieden in Drenthe
faunabeheer

Faunabeheer

Informatie over faunabeheer
nationaleparken

Nationale parken en natuurparken

Informatie over de nationale parken
natuurvan-drenthe

Natuur van Drenthe

Info over natuur van Drenthe
Kaart-wet-ammoniak-en-veehouderij

Kaart Wet Ammoniak en Veehouderij

Info over de kaart Wet Ammoniak en Veehouderij
natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurbeheer en natuurbeheerplannen
Norgerholt

Wet natuurbescherming

Infomatie over de wet natuurbescherming
wolf_450

Wolf in Drenthe

Informatie over wolven in Drenthe