Evenementen en de natuur


Drenthe bruist van de evenementen. Deze evenementen zetten de Drentse gemeenten en de provincie op de kaart en veel mensen beleven er plezier aan. Stikstof en soortenbescherming spelen een belangrijke rol spelen in zowel de voorbereiding als tijdens evenementen. Gelukkig is er in onze provincie ruimte om evenementen te organiseren, maar niet alles kan altijd overal. We zoeken steeds naar een balans tussen het herstellen en versterken van de natuur en het bieden van kansen voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Evenementen moeten aan de regels voldoen. Dit is om ervoor te kunnen zorgen dat ze goed verlopen en dat zowel de initiatiefnemers als het publiek er veilig van kunnen genieten en er geen negatieve effecten ontstaan op de omgeving.

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen. De provincie is het bevoegd gezag voor het afgeven van een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit

Evenementen en de natuur in Drenthe

Als u een evenement wilt organiseren, moet u onderzoeken of dat negatieve effecten heeft voor 1 of meer van de 14 Natura 2000-gebieden. Beschermde dieren en planten mogen geen schade ondervinden van evenementen in de buitenlucht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan door vuurwerk opgeschrikte broedvogels die daardoor te lang wegblijven van hun eieren of jongen. Of aan een hardloopevenement door een veld waar beschermde orchideeën groeien. Ook een luidruchtig festival in de nabijheid van broedende vogels zal niet altijd mogelijk zijn.

Stikstof

Veroorzaakt het evenement stikstofneerslag, dan is er mogelijk een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig. Voor initiatiefnemers van evenementen geldt het advies om vooraf te beoordelen of de activiteit zorgt voor extra stikstofbelasting in de omliggende Natura-2000 gebieden.   Door bijvoorbeeld aggregaten en vervoersbewegingen. Adviesbureaus kunnen u hierin adviseren. Uit de stikstofberekening blijkt of er acties nodig zijn om bij een evenement eventuele uitstoot van stikstof te voorkomen of te compenseren. Lees ook de brochure (pdf, 848 kB) over evenementen en de natuur in Drenthe.

© NP DRENTSCHE AA

Laat u adviseren

Niet iedereen herkent verblijfplaatsen van beschermde dieren en weet wanneer de kwetsbare perioden zijn of welke planten beschermd zijn en waar ze groeien. Vanuit de provincie adviseren we initiatiefnemers om in een vroeg stadium een (gespecialiseerd) adviesbureau te betrekken. Dit bureau kan uitzoeken wat er in specifieke situaties wel of niet mogelijk is. Zo kan er op tijd ingeschat worden of er een omgevingsvergunning nodig is of niet en welke maatregelen u kunt nemen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Deze adviesbureaus kunnen u helpen.

Doe op tijd onderzoek en voorkom zo schade voor dieren en planten

Organiseert u een buitenevenement, onderzoek dan ruim van tevoren het beoogde terrein. Vindt u (sporen van aanwezigheid van) planten en dieren, pas dan uw plannen daarop aan.

Vaak kunt u al veel schade voor dieren en planten voorkomen door het evenement iets anders in te richten (bijvoorbeeld door de route te verleggen, vuurwerk op andere plek af te steken, het evenement buiten het broedseizoen te plannen of schermen zo te plaatsen dat het publiek buiten kwetsbare natuurzones blijft).

Flora- en fauna- omgevingsvergunning voor evenement niet mogelijk

Voor een evenement bestaat altijd een alternatieve aanpak waarbij beschermde dieren en planten en hun leefomgeving niet geschaad worden. Om deze reden kan voor een evenement geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit worden verleend.


Contact

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Kenniscentrum Events via info@kenniscentrumevents.nl.

Voor vragen kunt u ook bij de gemeente terecht waar het evenement plaatsvindt.

U kunt de provincie bereiken via:

Telefonisch: (0592) 36 55 55 (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur)

Per e-mail: vth@drenthe.nl