Soortenbescherming


Beschermde planten en dieren kunt u overal tegenkomen. Bijvoorbeeld als u in de buitenlucht een evenement organiseert of uw woning aan de buitenkant gaat renoveren. In de wet staat dat u altijd met zorg moet omgaan met dieren en planten.

Plan uw projecten zó dat beschermde dieren en planten en hun leefgebieden ongeschonden blijven. Dan hebt u geen ontheffing nodig.

De informatie op deze pagina zal nog wijzigen als gevolg van de Omgevingswet die 1 januari 2024 in werking is getreden.  Meer informatie over de Omgevingswet.

Bepaal of u een ontheffing nodig hebt

Regelgeving en enkele veel voorkomende situaties
silver-bordered-fritillary-877121_1920

Ontheffing aanvragen

Aanvraagformulier, vooroverleg, termijn, kosten

Overtreding melden

Meld een mogelijke overtreding
blue-tit-2150638_1280(Pixaby)

Belang van soortenrijkdom

Meer over Nederlandse dieren en planten