Bepaal of u een omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit nodig hebt


De Omgevingswet geldt overal. In natuurgebieden, in stad en dorp, én ook op uw eigen terrein.

Zorg ervoor dat beschermde dieren en planten en hun leefgebieden ongeschonden blijven. Dan hebt u geen ontheffing nodig.

Hieronder vindt u meer informatie over wanneer u wel of niet ontheffing nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

De informatie op deze pagina zal nog wijzigen als gevolg van de Omgevingswet die 1 januari 2024 in werking is getreden.

Meer informatie over de Omgevingswet.

Uil leest de regels

Regelgeving

Overzicht van de basisregels

Evenementen

Evenementen in de natuur en in groene stadsdelen

Sloop, renovatie, isolatie, bouw

Beschermde natuur en bouwactiviteiten

roe-deer-2615377_1280

Faunabeheer en Schadebestrijding

Informatie over faunabeheer en schadebestrijding