Natuurbeleid en regels


De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen, natuur te beheren en nieuwe natuur aan te leggen. Lees hier meer over het Drents beleid en Europese regels voor natuur.

Natuurbescherming in Drenthe

Informatie over natuurbescherming in Drenthe
natuurnetwerk

Natuurnetwerk Drenthe

Informatie over het Natuurnetwerk Drenthe
natura2000

Natura 2000

Natura 2000-gebieden in Drenthe
natuurbeheer

Grond

Over het grondbeleid

Bossen

De provincie werkt aan boscherming en uitbreiding

Programma Natuur

De kwaliteit van de natuur wordt verstrekt met het programma Natuur
faunabeheer

Flora en fauna

Drenthe wil balans tussen beschermen, beleven en benutten
wolf_450

Wolf in Drenthe

Informatie over wolven in Drenthe