Natura 2000


Drenthe is rijk aan natuur, ook in vergelijking met andere Europese landen. De Europese Unie is zich daarvan bewust. In de jaren 90 heeft zij een stelsel ontworpen om onvervangbare natuur in heel Europa te beschermen, ook in Drenthe. Dat stelsel heet Natura 2000.

Natura 2000-gebieden in de provincie Drenthe

Bargerveen

Het Bargerveen is het enige restant van formaat van het oorspronkelijke Bourtangermoor. Dat immense veengebied was ooit 170.000 hectare groot en liep door tot ver in Duitsland.

Drents-Friese-Wold

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het grootste bosgebied van Nederland na de Veluwe. Het aangewezen gebied is 7.466 ha groot en een zeer afwisselend geheel met stuifzanden, heidevelden, vennen, loofbossen en beken.

Drentsche-Aa

Het Drentsche Aa-gebied is een van de laatste gave beekdalen van ons land. Het bestaat uit oud karakteristiek Drents cultuurlandschap met graslanden, bossen, houtwallen, akkers en heide.

drouwenerzand

Het Drouwenerzand is een relatief hooggelegen heide- en stuifzandgebied op de flank van de Hondsrug. Vanaf het hoogste punt op 18 meter hoogte is een groot deel van het Hunzedal te overzien.

Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld is beroemd van vanwege de uitgestrekte heide en de vele veentjes. Het heide- en bosgebied vormt een waardevol onderdeel van het oude Drentse esdorpenlandschap.

Elperstroom

Het gebied Elperstroom vormt de bovenloop van de Beilerstroom op de westelijke flank van de Hondsrug. Het natuurterrein ligt in het kenmerkende esdorpenlandschap tussen Elp en de boswachterijen van Grolloo en Schoonloo

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied (2.599 ha) op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf de uitzichttoren bij Ravenswoud krijgt de bezoeker een immens uitzicht over het vrijwel boomloze veengebied.

Holtingerveld

De Havelterberg is vanuit het noorden al ver van ver zichtbaar. Deze heuvel is dan ook het meest in het oog springende onderdeel van het natuurgebied Holtingerveld (1.782 ha).

Leekstermeer

Het Natura 2000-gebied Leekstermeer is 1.557 ha groot. De kern, het Leekstermeer, is een ondiepe plas op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied ligt op de overgang van het relatief hoge Drents plateau en het laagveengebied van de provincie Groningen.

Mantingerbos

Ten noorden van Mantinge ligt een eeuwenoud bos, het Mantingerbos. Hier vlakbij ligt het al even oude Thijnsbosje. Deze twee bossen vormen samen een complex van bossen op een ongestoorde bosbodem.

Mantingerzand

Het Mantingerzand is een 788 hectare groot natuurgebied tussen Mantinge en Nieuw-Balinge. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit voormalige landbouwgronden die door eigenaar Natuurmonumenten zijn ingericht voor de ontwikkeling van natuur.

Norgerholt

Ten zuiden van Norg ligt het Norgerholt, een zeer bijzonder loofbos. Het bos is een goede representant van de karakteristieke oude Drentse loofbossen met oude eiken en veel hulst.

Witterveld

Het Witterveld is een heide- en hoogveengebied ten zuidwesten van Assen. Het gebied (482 ha) maakte in het verleden onderdeel uit van de uitgestrekte Smildigervenen die ooit grote delen van noordwest-Drenthe en aangrenzend Fryslân bedekten.

Zuidlaardermeergebied---Foto-provincie-Groningen---Hans-Hut

Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer op de grens van Drenthe en Groningen. Het werd oorspronkelijk gevoed met grondwater van het Drents plateau.

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Natuurgebieden zijn voor mensen van belang voor ontspanning. Er ligt een spanningsveld tussen recreanten die daar ontspanning zoeken in de sfeer van rust en ruimte, en de groep die juist actieve ontspanning zoekt. Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden kunnen storend werken op de beleving van ‘rust en ruimte’ zoekende recreanten.