Norgerholt


Ten zuiden van Norg ligt het Norgerholt, een zeer bijzonder en zeer oud loofbos. Het bos is een goede representant van de karakteristieke oude Drentse loofbossen met oude eiken en veel hulst. Vooral de metershoge hulstbomen tussen de reusachtige eiken vallen op. Het bos heeft een rijke flora. De Norger bosmuur bijvoorbeeld komt vrijwel nergens anders ter wereld voor. Ook telt het bos veel mos- en bramensoorten van oud bos. Ook voor vogels is een zo'n oud bos belangrijk. Zo komen hier meerdere soorten spechten voor waaronder de zeldzame middelste bonte specht.

De oudste vermelding stamt uit 1585, maar waarschijnlijk is het bos nog enkele eeuwen ouder. Het bos is niet onaangeroerd. Het was van oudsher een bos waar de boeren uit de omgeving hout haalden voor allerlei voorzieningen op de boerderij. Voor de dikke balken waaruit Drentse boerderijen zijn opgebouwd waren flinke eiken nodig, zoals die in het Norgerholt. Het landschap rond het bos is erg goed bewaard gebleven met de es van Norg en het hunebed van Westervelde vlakbij.

Aanwijzing

Het Norgerholt is 25 hectare groot. Het gebied is in 2004 aangemeld bij de Europese Unie en is in 2014 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied.

Habitattypen

  • H9120 Beuken-eikenbossen met hulst
  • H91D0 Veenbossen

Beheer en inrichting

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw voert de beheerder geen actief beheer uit, zodat het bos zich op natuurlijke wijze kan ontwikkelen. Alleen langs de randen en langs wegen en paden worden overhangende takken verwijderd vanwege de veiligheid van bezoekers en verkeer.