Gebieden


In alle landen van de Europese Unie zijn Natura 2000-gebieden aangewezen. Nederland heeft ruim 160 gebieden in Brussel aangemeld. Inmiddels zijn deze gebieden officieel door de Rijksoverheid aangewezen. In Drenthe is ruim 8% van de oppervlakte van de provincie aangewezen als Natura 2000-gebied. In heel Europa maakt ruim 18% van het grondgebied van het netwerk.

In Drenthe zijn 14 gebieden aangewezen. Bekijk de gebieden hieronder en op de kaart.


De provincie Drenthe heeft de eerste verantwoordelijkheid voor 12 gebieden. Het Witterveld valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie, terwijl de provincie Groningen het voortouw neemt in het Zuidlaardermeergebied. De provincie Drenthe is nauw bij de ontwikkeling en bescherming van de beide gebieden betrokken.

In Drenthe werken beheerders, overheden, waterschappen en andere partijen nauw samen bij het beheer van de gebieden. Het beheer is vaak erg complex, niet alleen vanwege de grote variatie van onze natuur, maar ook omdat het beheer een tegenwicht moet vormen tegen bedreigingen van buitenaf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het neerdalen van te veel stikstof uit de atmosfeer en verdroging. Aan beide facetten wordt er hard gewerkt, zoals aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding in de gebieden. Door intensieve samenwerking is er al veel bereikt en is verbetering van de kwaliteit in Natura 2000-gebieden zichtbaar.