Aanpak stikstof Drenthe


Te veel stikstof is slecht voor de natuur en gezondheid. Daarom moet Nederland de stikstofuitstoot verminderen. We herstellen en versterken de natuur, zodat die tegen een stootje kan. Tegelijkertijd willen we kansen bieden voor economische ontwikkeling binnen verschillende sectoren.

De provincie Drenthe werkt samen met het Rijk en maatschappelijke partners op drie manieren aan een Drentse aanpak stikstof (pdf, 2.3 MB).

Gebiedsgerichte aanpak

We zijn in gesprek met ondernemers, organisaties, belangengroepen en overheidsinstanties over de bijdrage van alle sectoren en concrete maatregelen voor de afname van stikstofuitstoot in de gebieden. Dit vraagt om goede samenwerking en maatwerk per gebied.

Vergunningverlening en nieuwe beleidsregels

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de vergunningen Wet natuurbescherming (Wnb).

generieke2

Generieke maatregelen

Rijk en provincies zijn het erover eens dat er extra maatregelen op landelijk niveau nodig zijn in alle sectoren om de stikstofuitstoot te laten dalen. Naast reductiemaatregelen als de snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen werkt het kabinet verder aan aanvullende (bron)maatregelen.