Natuur in ontwikkeling


Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

In het Dwingelderveld, het Fochteloërveen, en het Hunzedal wordt hard gewerkt aan natuurherstel, samen met de omgeving en de betrokken partners.

Gebieden en projecten

Bekijk in welke gebieden er gewerkt wordt aan natuur

Biodiversiteit

Soortenrijkdom in Drenthe

Monitoring

De provincie meet het effect van het natuurbeleid

Uitgelicht

In deze film geven we meer uitleg over de uitvoering van het natuurherstel binnen het Programma Natuurlijk Platteland.

"Een kletsnatte grond, zonder dat het regent en de planten komen spontaan op." Waar dit gebeurt? In De Branden, nieuwe natuur bij Gasselternijveen. Bekijk de film die ROEG! maakte over De Branden.

Een deel van het Natura 2000-gebied Holtingerveld wordt binnenkort aangepakt. In het gebied van de Havelterberg, direct grenzend aan de bebouwde kom van Havelte, zijn maatregelen nodig om de kwaliteit van de natuur te verbeteren.

Je mag het gerust een Drentse parel noemen: de klokjesgentiaan. Voelt zich thuis op de typisch Drentse natte heide en is met zijn knalblauwe bloemen een lust voor het oog.

Om wateroverlast te voorkomen, benutten we beekdalen graag beter voor de opvang van water. Ook versterkt een hogere waterstand de natuur langs de beek. We onderzoeken de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem. De pilot bij het Anloërdiepje is inmiddels begonnen.

In De Hunze is een pilot gestart bij het Achterste Diep, waarbij boeren nieuwe manieren van landbouw verkennen. Deze natuurinclusieve landbouw gaat uit van een manier van boeren waarbij oog is voor de natuur.

Waarom wordt er soms bos gekapt? Wie is daar nu eigenlijk verantwoordelijk voor? En neemt de oppervlakte bos echt af of juist toe? Lees alles over bos, bomen en beheer in de nieuwe Veldwijzer!

Neem een kijkje in het online magazine ‘Brede Kijk Op Het Oude Diep’

In de omgeving van het Oude Diep vind je bijzondere natuur en prachtige landschappen. In het gebied is er een samenwerking met gebiedspartners om de verschillende doelen voor de waterhuishouding, natuur en landbouw te realiseren. Welke verschillende (deel)opgaven zijn er? Hoe worden die opgepakt? En bovenal: Wat voor moois kun je zien en beleven rond het Oude Diep? Dat lees je allemaal in het online magazine ‘Brede Kijk op het Oude Diep’!

Drie jaar lang werkten provincie Drenthe samen met haar partners aan de bescherming van akker-en weidevogels in Drenthe. Met als doel: de verbetering van de leefomgeving voor akker- en weidevogels, de aanpak van predatie  in de natuur en de samenwerking met partijen in het Ermberaad

In het Drents-Friese Wold heeft een oehoe-paar deze zomer een aantal jongen met succes grootgebracht. Het is de eerste keer dat deze grote uil in Drenthe jongen heeft uitgebroed. Om dit voor onze provincie unicum te vieren kreeg Henk Jumelet, gedeputeerde Provincie Drenthe, van boswachter Widmar van de Meer van Staatsbosbeheer woensdag een geboortekaart aangeboden

Boswachter Kees van Son neemt ROEG! deze week mee naar Geelbroek, een van de brongebieden van de Drentsche Aa net onder Assen. Dit gebied wordt opnieuw ingericht met als doel een hogere grondwaterstand.

De Duunsche Landen, ten oosten van Annen, is onderdeel van het Hunzedal. Bijzonder in dit gebied is de 'uitblazingskom'. De ‘uitblazingskom Duunsche Landen’ is, met een doorsnede van ruim één kilometer, de grootste van Drenthe. Sinds kort is de uitblazingskom een aardkundig monument. ROEG! maakte er een uitzending over.

Provincie Drenthe werkt in het project Bargerveen-Schoonebeek samen met verschillende partners aan een betere waterhuishouding en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Bargerveen. Binnen dit project heeft water de hoofdrol. Maar waarom is water voor het Bargerveen zo belangrijk? In het nieuwe online magazine ‘Water in het Bargerveen’ vertellen lokale experts je daar alles over. Heb jij hem al gezien?

Het beekdal van De Hunze wordt op verschillende plaatsen de komende jaren opnieuw ingericht. Bekijk de film en ontdek meer over de Hunze.

In het boek “Natuurlijk Drenthe” laat de provincie Drenthe zien wat alle partners, waarmee de provincie samenwerkt, met tomeloze inzet en liefde voor Drenthe, samen tot stand hebben gebracht om de achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te brengen.

Warme temperaturen, ontluikende natuur en natuurlijk lammetjes in de wei: het is weer lente! Waar het ook een drukte van belang is met geblaat is de schaapskooi in Bargerveen. Daar zijn namelijk ruim 650 lammetjes geboren!

Wil je meer weten over de projecten? Kijk dan op de projectenkaart.

Op 19 juli organiseerde de provincie Drenthe samen met Permanent Beta het inspiratiefestival ‘Natuur, Klimaat en Energie’ rond de vraag hoe partijen in de provincie er samen voor kunnen zorgen dat ontwikkelingen rondom natuur, klimaat en energie hand in hand gaan.

Koning Willem-Alexander opent schaapskooi Bargerveen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft samen met schaapherder Luuc Bos op donderdag 27 september de nieuwe schaapskooi in het Bargerveen geopend.

De provincie Drenthe stelt 6,3 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar aan natuurpartners voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe.

In de nieuwe zesdelige NPO-serie ‘Professors op Pad’ nam Pieter van Vollenhoven, samen met zijn goede vriend Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis in het Drentsche Aa gebied. Bekijk de aflevering hier.

Donderdag 19 juli was de oude NAM-locatie in Elp het decor van het  inspiratiefestival 'Natuur, Klimaat en Energie'. De vraag ‘Hoe kunnen we er in Drenthe samen voor zorgen dat ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat én natuur hand in hand gaan?’, stond deze dag centraal.

In opdracht van de provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest is het beekdal van het Oostervoortsche Diep opnieuw ingericht. Het gebied ten zuiden van Lieveren is nu natuurlijker en klimaatbestendig gemaakt.

Het gaat niet goed met insecten, vlinders en bijen. Daarom komt de provincie in actie met het project Boerenlandvlinders.

Op een prachtige locatie bij de toegangspoort Holtingerveld is hard gewerkt om een interactief informatiecentrum, horecagelegenheid en een natuurspeeltuin te realiseren. Iedereen kan nu de prachtige natuur rond de Havelterberg nog beter en langer beleven.

ROEG! is deze week in Oude Willem, in het Drents Friese Wold. In het kader van LIFE-project vinden daar allerlei werkzaamheden plaats: het landbouwgebied Oude Willem wordt omgevormd tot natuurgebied.

Het laatste natuurnieuws, vlogs van boswachters of video's van dieren in het wild. Dit vind je vanaf vandaag allemaal op de nieuwe website van ROEG!

ROEG! loopt deze week met boswachter Albert Broekman langs het Oostervoortsche diep in Noord Drenthe. De provincie Drenthe werkt daar samen met partners aan een natter en natuurlijker beekdal met nieuwe meanders.

In de SBS6 serie 'Boomhut XXL' gaan vijf creatieve teams op Drentse campings met elkaar de strijd aan om de meest bijzondere boomhut van Nederland te bouwen.

Tussen het Natura 2000 gebied Mantingerzand en het kanaal de Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied. We noemen dit gebied de Verlengde Middenraai. Bekijk de film over de inrichting van het gebied.