Bodem

De bodem speelt in alle opzichten een belangrijke rol in ons bestaan. De bodem is drager van natuur en landbouw, leverancier van energie, grond- en voedingsstoffen, zorgt voor waterberging en isdrager van wegen en bouwwerken. Bodem is ook leuk: zonnige zandstranden of een moestuin. Bodem is ook spannend: wat speelde zich ooit af op gronden waar we nu celtic fields of hunebedden vinden? Natuurlijk is de bodem ook gewoon mooi.

Bodemvisie

De Bodemvisie uit 2012 is het kader voor het bodembeleid voor Drenthe. Het is een uitwerking van het door provinciale staten vastgestelde omgevingsbeleid.

Aardkundige waarden
Bodematlas
Bodemverontreiniging
Ondergrond
Projecten
Bodembeheer
Kaart bodeminformatie
Landbouw en bodem
Warmte Koude Opslag
Regelingen en subsidies