Bodem


De bodem speelt in alle opzichten een belangrijke rol in ons bestaan. De bodem is drager van natuur en landbouw, leverancier van energie, grond- en voedingsstoffen, zorgt voor waterberging en is drager van wegen en bouwwerken. Bodem is ook leuk: zonnige zandstranden of een moestuin. Bodem is ook spannend: wat speelde zich ooit af op gronden waar we nu celtic fields of hunebedden vinden? Natuurlijk is de bodem ook gewoon mooi.

Aardkundige-waarden

Aardkundige waarden

Informatie over aardkundige waarden
Bodembeheer

Bodembeheer

Informatie over bodembeheer
Bodemdaling

Bodemdaling

Informatie over bodemdaling
Bodemloket

Kaart bodeminformatie

Kaart bodeminformatie op bodemloket
Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

Informatie over bodemverontreiniging
Landbouw-en-bodem

Landbouw en bodem

Informatie over landbouw en bodem
Ondergrond

Ondergrond

Informatie over (diepe) ondergrond
Gaswinning

Gaswinning

Informatie over de gevolgen van gaswinning