Bodem en landbouw


De landbouwkundige kennis staat in ons land op hoog niveau. Dat heeft ons gebracht tot een van de beste voedselproducerende landen ter wereld. Echter, de doorontwikkeling van gemengde bedrijfsvoering naar steeds verder gespecialiseerde bedrijven met verbouw van slechts een beperkt aantal gewassen, de inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en inzet van zwaar materieel, laten hun sporen achter in de bodem en het grondwater. Het belang van een vitale bodem (een van de belangrijkste productiefactoren in de landbouw), wordt gezien de verwachte effecten van de klimaatverandering, met langere perioden van droogte en meer extreme neerslag, in de toekomst alleen nog maar groter.

De laatste tien jaar zien we steeds duidelijker dat de huidige manier van economie (waaronder landbouw en industrie) bedrijven leidt tot achteruitgang van de biodiversiteit (boven en ondergronds), bodemstructuur, bodemchemie en organische stof. Deze fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem hangen onderling sterk met elkaar samen.


Landbouw in Drenthe

Landbouw in Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe. Het laat zien wat er in Drenthe op het gebied van landbouw allemaal gebeurt. Je vindt projecten en initiatieven die gaan over verduurzaming, netwerken en innovatie. Ook kun je er kennis opdoen over de landbouwsector en vind je meer informatie over subsidies.