Water


Hier kunt u alles lezen over water in Drenthe. Over het oppervlakte- en grondwater, over wat u er mee kunt doen en bij wie u moet zijn voor uw vragen.

Ons oppervlaktewater is overal. Denk aan de kanalen, beken, vennen en zwemplassen waar we van genieten en die we intensief gebruiken om te varen, te vissen of te zwemmen. Hoewel minder zichtbaar heeft Drenthe ook veel grondwater. Dat gebruiken we op allerlei manieren: als drinkwater, om gewassen te beregenen en voor warmte-koude Opslag (WKO). Soms houden we het grondwater juist weer tegen. Om een bouwput droog te houden of om de grond voor de landbouw voldoende droog te houden.

Ook ons oppervlaktewater kan overlast veroorzaken. Dan leggen we een dijk of een kade aan. Of we vangen het overtollige water tijdelijk op in een waterbergingsgebied.

drinkwater

Drinkwater

Informatie over drinkwater in Drenthe

Grondwater-onttrekken

Grondwater onttrekken

Informatie over grondwater onttrekken

hoe-gaat-het-met-ons-water

Waterkwaliteit

Hoe gaat het nu met ons water?

Waterbeleid

Waterbeleid

Waterbeleid in Drenthe

waterbeheerders

Waterbeheerders

Waterbeheerders in Drenthe

Drainage en beregening

Informatie over drainage en beregening

Meldpunt Water

Meldpunt Water maakt het makkelijk om een melding over water te doen. Op de website staat een eenvoudig formulier, waarop je een probleem, vraag of klacht kunt beschrijven en de exacte locatie kunt aangeven. Meldpunt Water zorgt er vervolgens voor dat je melding op de juiste plek, bij de juiste beheerder terecht komt.